در  هر دسته بندی ، دسته بندی های ریزتر و دقیق تری وجود دارد ، برای مثال ما از منوی دسته بندی ها وارد دسته بندی بانوان شدیم . همانند عکس زیر مشاهده میکنیم که در این صفحه دسته بندی ریزتر از محصولات بانوان وجود دارد.

و باانتخاب هر دسته بندی مجدداً ، دسته بندی ریز تر اون دسته بندی وجود دارد ، برای مثال ما وارد دسته بندی لوازم آرایش میشویم . همانند عکس زیر . کلیه لوازم آرایش مانند لاک ، کرم پودر و … وجود دارد . که انتخاب محصول را برای شما آسان تر میکند .