در سمت راست هر دسته بندی ، همانند عکس زیر ، بلوکی به نام فیلتر وجود دارد .

 

در فیلتر براساس قیمت میتوانید محدوده قیمتی که مورد نظر شماست را انتخاب کنید . تا کلیه محصولاتی که در این رنج قیمت هستند را برای شما فیلتر کند .

در فیلتر بر اساس برند میتوانید برندهایی که مورد نظر شماست را انتخاب کنید .

به همین ترتیب فیلتر های دیگر هم مشابه همین دو میباشد .

نکته :  شما میتوانید چند فیلتر را همزمان اعمال کنید . برای مثال محصولی میخواهید از 5000 تومان تا 30000 تومان و برند مورد نظر شما ACM است . با اعمال قیمت و فیلتر برند . فقط محصولاتی ACM که در این محدوده قیمت هستند برای شما انتخاب خواهد شد .