50 میلی لیتر پاک کننده و ضدعفونی کننده آنتی باکتریال