ریمل بلنده کننده مژه Avon مدل True Colour

دسترسی : موجود

42,000 تومان

مرور سریع

باعث بلند شده مژه ها میشود

برای 10 ساعت بدون تغییر می ماند

تایید شده توسط پزشکان مختلف