پایه وان قابل تنظیم روتو – Rotho

دسترسی : ناموجود

مرور سریع

√ پایه وان روتو
√ با پایه های قابل تنظیم
√ بسیار مقاوم، مخصوص نگه داری وان کودک