آغوشی نوزاد چیکو Chicco – Soft & Dream

دسترسی : ناموجود

مرور سریع

√ آغوشی نوزاد چیکو
√ دارای روزنه های گردش هوا
√ امکان تنظیم ارتفاع و عرض آغوشی
√ امکان استفاده در سه وضعیت متفاوت